Argumenten tegen het bestaan van de Generatio Spontane ("GEEN LEVENDE SCHEPSELS UIT  BEDERF")