ELEKTRONENMIKROSCOPISCHE  AFBEELDINGEN (@Warnar Moll)

Unieke Elektronenmicroskopische afbeeldingen  Methods > Freeze fracturing /  etching.  @Warnar Moll Universiteit van Amsterdam

BOVEN:

Saccharomyces cerevisiae Bakkersgist .Complementaire replica   Vergroting 50 000 x  @Warnar Moll 1969

ONDER:

Het fotosynthese apparaat  > Bladgroenkorrels   Thylakoid-membranen-Quantasoom partikels Vergroting 250 000 x  @Warnar Moll 1977