STATISTISCHE  ANALYSE METHODEN

GEGEVENS VERWERKING.

In het onderstaande worden de meest gebruikelijke statistische methoden en toetsingen beschreven en verklaard.

Deze rubriek is in bewerking

Overzicht> SPSS instructies en Statistische analyse methoden

SPSS instructies, Maken van een data model met relevante (persoons-) gegevens en variabelen  De keuze van de statistische test.

Pag 1 - 29

Beschrijvende statistiek, Meetschalen, Parametrisch en NON parametrisch

MANN WHITNEY U,   test STUDENT T testen

Pag, 30 - 50

DEEL II. Toetsingen en meetniveaux, testgroepen ,functies van een variabele, parametrisch of nonparametrisch

NONPARAMETRISCH > Binomiaal test,  Tekentoets, Wilcoxon SR toets, Kendall test, Spearman rangcorrelatie

Pag,51-67

Lineaire regressie, Pearson Product Moment Correlatie

ANOVA ONE WAY

DEEL III pag 68-80

MULTIVARIATIE

Pag, 81-107

Kruistabellen , chi kwadraat test

Pag.108-133

Principal components Analyse,Controle kaarten.

Pag.134-154 deel III

 Item analyse Correspondence analyse

Pag  155-173.

DEEL IV >  TIJDREEKSEN ,

VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE

Pag .174-194

DEEL V

Power analyse Onderzoeksdesign Blocking